3M Prestige 70 Exterior

Prémiová solárna okenná fólia s revolučnou nekovovou nanotechnológiou

3M Solárna fólia Prestige 70 exteriér je niekoľko vrstvová polyesterová (bez kovov) fólia založená na nanotechnológii. Táto fólia má jedinečne vysoký prestup svetla a zároveň mimoriadne vysokú schopnosť redukcie tepla. Fólia významne, takmer úplne, obmedzuje prestup UV lúčov, ktoré sú hlavnou príčinou blednutia farieb. Patentovaná mnohovrstvová technológia a výrobný proces garantujú vysokú kvalitu a ešte dlhšiu záruku, ako aj životnosť v porovnaní s inými fóliami.

Prenesené svetlo (VLT): 63%
Odrazené teplo (TSER): 61%
Životnosť: 10 rokov pri vertikálnom umiestnení
                       7 rokov pri šikmom a horizontálnom umiestnení (nutný edge sealing)
Aplikačná teplota: min. 15°C