OFSETOVÁ TLAČ

Knihy, vizitky, časopisy, katalógy, foldre, prospekty, plagáty, letáky, brožúry, kalendáre, etikety, oznámenia, firemné tlačivá, atď.

Vizitky

  • papier 350 g/m2
  • klasické – jednostranné, obojstranné
  • špeciálne – skladané, s orezom
  • rôzne štruktúrované materiály
  • 3D efekty

Letáky / Plagáty

  • papier 115 g – 150 g
  • klasické – jednostranné, obojstranné
  • špeciálne – skladané, s orezom
  • informačné letáky, firemné oznámenia, reklamné plagáty, a i.